Nguồn gốc loài người

2018-11-05 15:50:15

Cô giáo giảng gi​ải nguồn gốc loài người xuất phát từ sự tò mò của Adam và Eva.

Tèo giơ tay:

- Cô nói sai rồi, bố em nói rằng tổ tiên chúng ta là khỉ.

Tí nghe vậy liền quay sang bảo:

- Này Tèo, cô giáo đâu có nói riêng nguồn gốc gia đình cậu.

- !!!

 

Theo vnexpress.net

Xem thêm