Nông dân được hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng tái canh cà phê

2019-02-27 16:37:49

Lãnh đạo ngành Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa được phân bổ trên 1,5 tỷ đồng hỗ trợ nông dân tái canh, cải tạo giống cà phê trong năm 2019.

Theo kế hoạch trong năm 2019, toàn vùng cà phê Lâm Đồng tiến hành tái canh, cải tạo giống với tổng diện tích hơn 7.060ha. Cụ thể, trồng tái canh và ghép cải tạo hơn 6.840ha cà phê vối và 220ha tái canh cà phê chè. 

Với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ nêu trên sẽ được tiến hành tái canh, ghép cải tạo cà phê vối và cà phê chè trên tổng diện tích 252ha; đồng thời xây dựng 2 vườn ươm giống cây cà phê đạt tiêu chuẩn chất lượng với quy mô 2.000 m2/vườn.

Theo đó, chi cho 8 huyện, thành phố, gồm: Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lâm và Đà Lạt, với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng. Còn lại hơn 100 triệu đồng giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN& PTNT) Lâm Đồng thực hiện.

Qua đó, nhằm giúp bà con nông dân cải tạo, nâng cao năng suất, chất lượng cà phê, góp phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

BÌNH MINH

Theo nongnghiep.vn, 27/02/2019

 


Xem thêm