Nông dân livestream bán nông sản, xu thế mới để chủ động tìm thị trường đầu ra

2019-01-24 16:54:24


Xem thêm

"BOT" nông thôn của bà lão miền Tây

Bà Yến cùng chồng san lấp đất đen, bỏ ra mấy chục triệu đồng mua vật tư, thuê thợ thi công con lộ ngang 0,5 m, dài hơn một cây số trên đất nhà mình.