Nông nghiệp "thuận theo tự nhiên" của anh chàng dân tộc thiểu số

2019-01-02 16:01:16


Xem thêm

"BOT" nông thôn của bà lão miền Tây

Bà Yến cùng chồng san lấp đất đen, bỏ ra mấy chục triệu đồng mua vật tư, thuê thợ thi công con lộ ngang 0,5 m, dài hơn một cây số trên đất nhà mình.