Phấn đấu đến 2020, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 8-9 tỷ USD

2017-09-26 09:38:27

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa kýQuyết định 1434/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủysản bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Chương trình nhằm khai thác tiềm năng, lợi thếphát triển bền vững ngành Thủy sản, phấn đấu trở thành ngành sản xuất hàng hóalớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng,hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tếgắn với bảo vệ nguồn lợi, môi trường sinh thái, từng bước nâng cao thu nhập vàmức sống của ngư dân và góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển,đảo của Tổ quốc.

Phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng giá trị sảnxuất thủy sản bình quân hằng năm đạt 6,0%; tổng sản lượng thủy sản đạt từ 6,5 đến7 triệu tấn; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt từ 8 đến 9 tỷ USD.

Một trong những nhiệm vụ của Chương trình làđầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản. Theo đó, nội dung, nhiệm vụ đầu tư pháttriển nuôi trồng thủy sản và giống thủy sản triển khai theo Nghị định số67/2014/NĐ-CPngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủysản và các Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 3/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến 2020 và Quyết định số2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giống câynông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.

Cụ thể, nâng cao năng lực nghiên cứu, từng bướccông nghiệp hóa, hiện đại hóa hệ thống sản xuất giống thủy sản hàng hóa, giốngcác đối tượng chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, rô phi, ngao), trongđó, đầu tư hạ tầng cơ sở nghiên cứu, vùng sản xuất giống tập trung, phát triểnđàn tôm bố mẹ, cá tra, rô phi chất lượng kháng bệnh.

Mở rộng ứng dụng thực hành nuôi trồng thủy sảntốt (GAP) các vùng nuôi thâm canh các đối tượng nuôi chủ lực, có cơ sở hạ tầngđồng bộ tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và các tỉnh duyênhải miền Trung với đối tượng nuôi chủ lực (cá tra, tôm lợ, nhuyễn thể, rô phi)để đảm bảo 100% cơ sở nuôi, vùng nuôi các đối tượng chủ lực đạt tiêu chuẩn tiêntiến về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đầu tư hạ tầng phát triển vùng nuôi biển phùhợp với điều kiện môi trường và kinh tế xã hội ở các vùng ven biển, đảo (tômhùm, cá biển, nhuyễn thể một hai mảnh vỏ); đầu tư hệ thống quan trắc môi trườngvà cảnh báo dịch bệnh thủy sản (3 trung tâm tại 3 vùng).

Kiểm soát chất lượng và sử dụng hợp lý thứcăn, chế phẩm sinh học, thuốc hóa chất trong nuôi trồng thủy sản, cụ thể, đầu tưxây dựng Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm và khảo nghiệm vật tư, giống thủy sảncho nuôi trồng thủy sản theo yêu cầu thực tiễn, đảm bảo yêu cầu chung về năng lựccủa phòng thử nghiệm hợp chuẩn, hợp quy để phục vụ quản lý vật tư, giống đưavào nuôi trồng thủy sản.

Về phát triển chế biến, thương mại thủy sản,phát triển chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng từ nguyên liệu là các đối tượngnuôi và khai thác chủ lực có tỷ trọng lớn của Việt Nam; xây dựng và phát triểnmột số thương hiệu mạnh trước mắt là tôm, cá tra, nhuyễn thể, rô phi, cá ngừ đạidương; nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; đồng thờikhôi phục và phát triển các làng nghề chế biến thủy sản truyền thống; kiểmsoát, quản lý chất lượng các sản phẩm chế biến thủy sản đáp ứng yêu cầu thị trườngtrong và ngoài nước; phát triển thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại.

Nhiệm vụ khác của Chương trình là đầu tư pháttriển khai thác thủy sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

(Theo chinhphu.vn)

Xem thêm