Quỹ hỗ trợ nông dân giúp hàng trăm hộ làm giàu

2017-10-19 15:53:25

Bắt đầu được triển khai tại TX Thái Hòa, Nghệ An từ năm 2015, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên nông dân tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp.

Qua các mô hình đã triển khai, giúp nhiều nông dân chuyển dịch tư duy theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, khai thác được tiềm năng, thế mạnh địa phương.

Đàn dê của người dân vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Quá trình luân chuyển nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo cơ hội cho nhiều hội viên được tiếp cận vốn. Trong gia đoạn 2015 - 2017, trên địa bàn TX Thái Hòa có gần 100 hộ vay vốn từ quỹ với dư nợ gần 2 tỷ đồng. Đây chính là động lực để hội viên nông dân vươn lên, đầu tư phát triển sản xuất đúng hướng.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Hội Nông dân TX Thái Hòa khẳng định: “Phải khẳng định là quỹ đã hoạt động hiệu quả. Bởi trước khi giải ngân vốn chúng tôi thường khảo sát rất kỹ, tìm hiểu khả năng sử dụng nguồn vốn của các đối tượng được thụ hưởng, tư vấn giúp họ những điều cơ bản để sao cho phát huy hết hiệu quả đồng vốn. Do vậy, 100% các đối tượng được tiếp cận vốn quỹ đều xây dựng được mô hình phát triển kinh tế phù hợp, có tính bền vững”.

Có vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đàn trâu sinh trưởng, phát triển tốt

Theo Nonnghiep.vn

Xem thêm