Sản xuất lạc hữu cơ trên cánh đồng lớn

2019-02-15 16:55:39

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lạc theo hướng thâm canh, hữu cơ, vụ xuân năm nay, Cty TNHH MTV Từ Phong đã triển khai mô hình trồng lạc hữu cơ tại xã Cam Thành (Cam Lộ, Quảng Trị) với trà đầu tiên trên diện tích hơn 2 ha, theo quy trình sản xuất không sử dụng thuốc BVTV, thuốc diệt cỏ.

Cty Từ Phong làm đất sản xuất lạc hữu cơ

Theo ông Ngô Quang Chiến, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, để tạo điều kiện phát triển vùng chuyên canh lạc hữu cơ lớn, huyện Cam Lộ đã có chính sách khuyến khích DN mượn đất, thuê đất, huyện đầu tư hệ thống kênh tưới tiêu, hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch…Cam Lộ là địa phương có thế mạnh phát triển cây lạc với diện tích hơn 1.200 ha, thời gian qua năng suất, sản lượng của vùng lạc Cam Lộ đạt thấp. Huyện kỳ vọng với mô hình thâm canh lạc hữu cơ sẽ mở ra hướng đi phù hợp, giúp doanh nghiệp và nông dân liên kết, mạnh dạn hơn nữa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời thay đổi cách thức tổ chức sản xuất truyền thống sang khoa học để nâng cao năng suất, chất lượng, thương hiệu lạc và dầu lạc Cam Lộ.

Theo nongnghiep.vn


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia