Tuyển chọn giống lúa thuần từ nguồn gen lúa siêu xanh

Vụ đông xuân 2016, hè thu 2017, Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Phú Yên đưa vào sản xuất khảo nghiệm 4 giống lúa GSR65, GSR90, GSR38...