Tiêu giảm sâu, Cà phê trên đà giảm

2018-07-27 16:57:39

Thống kê giá cả các mặt hàng nông sản tại một số địa phương trên cả nước

Giá cà phê trong phiên giao dịch ngày hôm nay 27/07 

Giá tiêu trong phiên giao dịch ngày hôm nay 27/07 

Giá một số nông sản khác

Nguồn: tintaynguyen.com, xttm.mard.gov.vn, 27/07/2018

Xem thêm