Trà Vinh hỗ trợ 10.541 hộ nghèo sử dụng nước sạch

2017-10-09 16:29:24

Tỉnh Trà Vinh đang triển khai thực hiện chương trình Hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, cho 10.541 hộ (chủ yếu là gia đình Khmer nghèo) với nguồn vốn hơn 13,7 tỉ đồng.

Trạm cấp nước xã Hàm Tân (huyện Trà Cú) cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh cho hộ đồng bào dân tộc Khmer xã Hàm Tân

Theo đó, các hộ nghèo tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điều kiện sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh sẽ được hỗ trợ lắp đặt đồng hồ đấu nối với mạng cấp nước. Riêng các hộ sống xa khu dân cư không thể cấp nước máy sẽ được hỗ trợ dụng cụ chứa nước hoặc khoan giếng…

Ông Kiên Banh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2016, từ nguồn vốn hơn 7 tỉ đồng Trung ương phân bổ, tỉnh đã hỗ trợ cho 5.385 hộ nghèo tại 3 huyện Trà Cú, Tiểu Cần và Cầu Kè được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có gần 3.800 hộ dân tộc Khmer. Cụ thể, 1.475 hộ được lắp đặt đấu nối với mạng cấp nước, 3.793 hộ được cấp dụng cụ chứa nước và 117 hộ được hỗ trợ khoan giếng.

Năm 2017, Trà Vinh hỗ trợ cho 5.156 hộ nghèo tại các huyện Cầu Ngang, Càng Long, Duyên Hải được sử dụng nước hợp vệ sinh, với nguồn vốn gần 6,7 tỉ đồng. Nhờ vậy, đến nay 87% người dân vùng nông thôn tỉnh Trà Vinh được sử dụng nước hợp vệ sinh; 56% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Theo Hoinongdan.org.vn

Xem thêm