Trồng sầu riêng hữu cơ sinh học - Hướng đi mới cho nông dân

2019-03-01 16:51:37


Xem thêm

Độc đáo giống su hào tím

Mặc dù đã được thị trường biết đến từ 2 năm trước, nhưng đến nay, giống su hào tím vẫn đang được ưa chuộng. Giá hạt giống cao nhưng rất sốt hàng.