Trung Quốc tăng cường nhập khẩu sầu riêng, Việt Nam có được hưởng lợi?

2020-09-17 23:11:26

Nguồn cung sầu riêng tại Trung Quốc gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Từ đầu năm 2020 đến nay, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu cả sầu riêng tươi và sầu riêng đông lạnh. Thế nhưng, giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong 8 tháng năm 2020 lại giảm. 

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu sầu riêng tươi và đông lạnh của nước này trong nửa đầu năm 2020 đạt 1,62 tỷ USD, tăng 73,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, lượng nhập khẩu sầu riêng là 397.000 tấn, chỉ tăng 10,8% trong cùng chu kỳ so sánh. Như vậy, tăng trưởng mạnh kim ngạch nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc từ đầu năm 2020 đến nay chủ yếu do giá nhập khẩu tăng.

Đối với sầu riêng tươi, Trung Quốc nhập khẩu đạt 1,52 tỉ USD, tăng 75,7% so với cùng kì năm 2019; giá sầu riêng tươi nhập khẩu trung bình đạt 3,98 USD/kg, tăng 59,5% trong cùng kỳ so sánh. 

Đối với sầu riêng đông lạnh, Trung Quốc nhập khẩu từ Thái Lan đạt 63,43 triệu USD trong nửa đầu năm 2020, tăng 18,6% so với cùng kì năm 2019; giá sầu riêng đông lạnh nhập khẩu đạt 5,8 USD/kg, tăng 2,9% trong cùng kỳ so sánh. 

Trung Quốc tăng cường nhập khẩu cả sầu riêng tươi và sầu riêng đông lạnh.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng nhập khẩu sầu riêng đông lạnh từ Malaysia đạt 40,37 triệu USD, tăng 128,4% so với nửa đầu năm 2019; mức giá sầu riêng đông lạnh Trung Quốc nhập khẩu từ Malaysia bình quân đạt 5,8 USD/kg, tăng 0,48% trong cùng kỳ so sánh.

Dựa vào các số liệu trên, sầu riêng tươi chiếm 93,7% tổng giá trị nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2020.

Đáng chú ý là sầu riêng Malaysia đông lạnh đã chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc trong tháng 5/2020. Tuy nhiên hoạt động xuất khẩu chỉ thực sự diễn ra vào tháng 6/2019, nên giá trị nhập khẩu ghi nhận trong nửa đầu năm 2020 tăng vọt.

Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của sầu riêng Việt Nam. Thế nhưng, sầu riêng Việt Nam mới chỉ xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, còn đường chính ngạch vẫn đang đàm phán. Chính vì vậy, những tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có những thời điểm thị trường này đóng cửa tiểu ngạch nên xuất khẩu sầu riêng nước ta gặp nhiều khó khăn. 

Cổng Nông Dân


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng