Truyên cười: Đập ruồi

2018-09-24 17:08:54

Bà vợ bước vào bếp thấy chồng đang cầm cái đập ruồi hỏi:
-Ông đang làm gì vậy
-Đập ruồi.
-Có đập được con nào không?
-Hai con đực, ba con cái .
-Làm sao mà ông biết?
-Thì hai con đực đậu trên miệng lon bia, còn ba con cái đậu trên chiếc điện thoại. Ông chồng trả lời.
- Thế còn một con đang ngồi trước lon bia sao ông không đập nốt đi ? Bà vợ nói. 
- Thôi để cho con đó nó sống thi thoảng nó còn buôn dưa lê với bà...Ông chồng nhanh trí trả lời.

St_

Xem thêm