Xử lí như thế nào khi gà muốn làm "võ sĩ"?

2019-03-14 17:15:46


Xem thêm

Độc đáo giống su hào tím

Mặc dù đã được thị trường biết đến từ 2 năm trước, nhưng đến nay, giống su hào tím vẫn đang được ưa chuộng. Giá hạt giống cao nhưng rất sốt hàng.