Xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đạt trên 17 tỷ USD

2017-07-10 11:14:06

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 6 năm 2017 ước đạt 2.97 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 17.1 tỷ USD, tăng 13.1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9.1 tỷ USD, tăng 15.4% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3.5 tỷ USD, tăng 14.1% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3.8 tỷ USD, tăng 12.8% so với cùng kỳ năm 2016.

Về tình hình xuất khẩu gạo, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 6 năm 2017 ước đạt 413 ngàn tấn với giá trị đạt 182 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2.8 triệu tấn và 1.2 tỷ USD, tăng 6.3% về khối lượng và tăng 4.9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Bộ Nông nghiệp, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 6 năm 2017 đạt 100 ngàn tấn với giá trị đạt 158 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 462 ngàn tấn và 867 triệu USD, tăng 5% về khối lượng và tăng 58.6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Đặc biệt, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 6 năm 2017 ước đạt 283 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.7 tỷ USD, tăng 44.6% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2017, chiếm 84.7% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả. Trong 5 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (96.3%), Nga (67.2%), Nhật Bản (56.1%), Trung Quốc (50.5%), Hoa Kỳ (23.5%), Hàn Quốc (14.9%) và Thái Lan (12.5%)./.

 

Xem thêm